Praktiske oplysninger og generelle betingelser i forbindelse med Haderslev Kunstskoles kurser

Vores adresse
Haderslev Kunstskole, Jomfrustien 52, 6100 Haderslev (Det gamle Havnekontor)

Bestyrelsesformand / primær kontaktperson
Anette Strøm

Skolens bankoplysninger
CVR-nr.: 29 64 06 61
Bank:  Bank Nordik
reg. nr.: 9892 Konto nr.: 0003665399 (må ikke anvendes til betaling for kurser)

Hjemmeside
www.haderslevkunstskole.dk

Mail
info@haderslevkunstskole.dk

Facebook
www.facebook.dk/haderslevkunstskole

Telefon:
60 51 19 19  telefonen varetages af frivillige, men vi bestræber os på at svare hurtigst muligt.

Hvem er vi
Vi er en frivillig forening, hvis formål er at udbyde undervisning m.v. i kreative fag for børn, unge og voksne i Haderslev området.
Læs mere "Om os" -> "Kunstskolens virke"

Almindelige bestemmelser vedrørende kurser
Alle kurser og arrangementer annonceres på hjemmesiden, på facebook og Instagram.
Vi forbeholder os ret til ændringer i de enkelte kursers læreransættelser, og til at aflyse kurser hvis der er for få tilmeldte.
Vi forbeholder os ret til at ændre i kursus informationen, såfremt denne indeholder fejl.

Varigheden af undervisningen

En undervisningstime er på 55 minutter, heraf er 10 minutter friminutter.

Adresse for afholdelse af kursus
Kurserne afholdes primært i kunstskolens lokaler i Det gamle Havnekontor på Jomfrustien 52.

Materialer
Materialer er som hovedregel ikke medregnet i kursus-prisen (gælder også fotokopier), men skal medbringes.

Hvem kan deltage i kurserne
Kunstskolen tilbyder kurser for både børn, unge og voksne.
Alle voksne (18+) kan deltage i voksenkurserne.
Alle unge fra 15-25 år kan deltage i dag- og aftenkurser for unge.
Alle børn fra 8-15 år kan deltage i eftermiddagshold for børn.

Profil hos Haderslev Kunstskole
For at kunne være kursist, er det et krav at have en profil på hjemmesiden "haderslevkunstskole.dk".
Dette gøres ved at klikke på "Opret profil" i øverste højre hjørne i menu punktet BRUGERMENU
Har du glemt dit kodeord, skal du anmode om et nyt via punktet "Glemt kodeord". Vi kan ikke se det.
Der udsendes kvittering på mail for oprettelse af profil.

Tilmelding
En kursus-plads er personlig, man kan derfor ikke dele eller bytte en kursus-plads. 
Ved tilmelding kan der være en anbefaling af alder. Dette er vejledende og kan godt tilsidesættes.
Tilmelding og betaling til kurserne skal ske på kunstskolens hjemmeside www.haderslevkunstskole.dk
Ved at klikke på "Kursustilmelding" kommer du ind til listen med beskrivelse af de enkelte kurser/hold. Du kan nu klikke på det hold du gerne vil tilmeldes, og vil så blive bedt om at acceptere kunstskolens betingelser, hvorefter du skal lave din betaling.
Betaling sker online med Dankort, Visa Dankort, MobilePay, MasterCard eller MasterCard Debit.
Tilmelding til kurserne er først endelig, når kunstskolen har modtaget det fulde kursusgebyr.
Kursister, der bor udenfor kommunegrænsen er også meget velkomne, men skal opgive cpr. nr. ved tilmelding. Dette skrives i besked-feltet før man vælger betaling.

Når du er tilmeldt og har gennemført online betaling, vil du få en kvittering på din mail.
Undervisningssted, første mødedato vil fremgå af din kvittering.
Der udsendes kvittering på mail for holdtilmelding.

Betalingsmetoder
Du kan betale med Dankort, Visa Dankort, mobile pay, MasterCard eller MasterCard Debit. 

Udgifter til kursus
På croquis kurser skal man regne med en udgift til model. Dette vil fremgå af holdbeskrivelsen.


Ventelister
Hvis et hold er fyldt op, oprettes en venteliste. Du vil så få en mail, hvis der bliver en plads fri.

Aflysninger
Evt. aflysning af et kursus eller en kursus-dag udsendes på mail.

Medlemskab
Børn og unge under 25 år bliver automatisk medlem af foreningen, når de tilmeldes et hold. Medlemsskabet er inkluderet i kursusgebyret.
Der er intet krav, at man er medlem af Haderslev Kunstskole for at kunne deltage i kunstskolens kurser for voksne, men et medlemskab støtter kunstskolen og giver mulighed for at udvikle kurserne og fortsætte med
kvalificerede undervisere.  Du vil som medlem også modtage fordelagtige tilbud.

Ferieperioder
Alle kurser afholder ferie i henholdsvis uge 42 efterårsferie, uge 7 vinterferie og uge 13 påskeugen samt i skolernes sommerferie. Det kan dog forekomme, at der afholdes et ugekursus eller weekendkursus i ferier.

Medlemsarrangementer
Hvert efterår og hvert forår afholder kunstskolen et gratis kursus for medlemmer. 
Det afvikles typisk en lørdag over 5 timer.
Medlemsskab
Et medlemskab koster 150 kr. og kan tegnes via kunstskolens hjemmeside ved at vælge holdet ”Bliv medlem” under Kursustilmelding.
Tilmeldingen gælder for ét år ad gangen og er gældende for det indeværende kalenderår. Dvs. betaler du f.eks. for medlemsskab i december så udløber det den sidste dag i kalenderåret og et nyt medlemskab begynder den 1. Januar med en ny indbetaling.
Medlemsskabet betyder, også at du har stemmeret på generalforsamlingen.
Medlemskabet giver også aktive kursister ret til at udstille værker i vores Pop Up galleri, når det er aktuelt, ved salg tilfalder 10% af salgsprisen Kunstskolen.

Framelding og tilbagebetaling
Framelding til kurser skal ske til kunstskolen på telefonnr. 60 51 19 19 eller via mail: info@haderslevkunstskole.dk senest 14 dage før planlagt kursusstart.
Framelding kan ikke ske til undervisere.
Indbetalt kursusafgift kan kun tilbagebetales indtil 14 dage før planlagt start. Herefter kan tilbagebetaling ikke finde sted, selv om der skulle ske flytning, opstå sygdom eller lignende. Dvs. at tilmeldingen herefter er bindende.
Kan et hold mod forventning ikke startes op, tilbagebetales hele kursusgebyret.

Venteliste
Hvis der ikke er plads på et hold, kan du blive tilbudt en ventelisteplads.
 
Kontakt
Såfremt du har forslag til nye kurser, gerne vil være underviser, give ris eller ros, så er du altid velkommen til at kontakte skolen.
Bemærk særligt ved anmodning om nye kurser: Kurserne vil tages med i planlægningen af kommende sæson. Såfremt det vurderes, at kurset kan komme til at køre, og der kan findes en underviser, udbydes kurset af skolen.
 

Revideret d.23/03/2024
 

 


Hold i dag

Instagram