Hvilke persondata indsamles

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der kan knyttes til en person. Det kan fx være for- og efternavn, en privatadresse, e-mail-adresse eller et CPR-nummer. Hos undervisere indsamles desuden straffeattester, børneattester og lønoplysninger.

Vi behandler oftest almindelige oplysninger, som for eksempel dit navn, adresse og kontaktoplysninger.

Hvem behandler vi oplysninger om?

Vi behandler kun oplysningerne i det omfang, at det er nødvendigt til de konkrete formål, og der er et lovligt grundlag herfor. Her kan nævnes leverandører, kursister, undervisere og frivillige med tilknytning til Haderslev Kunstskole.
 

Hvor kommer dine oplysninger fra?

Vi behandler personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder eller virksomheder i forbindelse med den daglige drift.
Vær opmærksom på, at hvis du sender en almindelig mail til os, er oplysningerne ikke krypteret.
 

Hvordan behandler vi personoplysningerne?

”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, fx indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.
 

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Haderslev Kunstskole vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre myndigheder. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgave.
 

Hvilke lovlige grundlag har vi for at behandle dine oplysninger?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
 

Hvornår sletter vi dine oplysninger?

Oplysninger om dig gemmes, så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning.
 
Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning.  
 
Eksempelvis sletter vi dine oplysninger, som kursist, bestyrelsesmedlem eller underviser 2 år efter du ophører hos skolen.
Ansøger du skolen, som underviser, opbevares din ansøgning á 6 måneder, hvor du så atter skal give tilsagn.
 

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret disse særlige rettigheder:

Ret til at se egne personoplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Desuden har du ret til at få en række yderligere oplysninger, herunder om det er almindelige eller følsomme oplysninger, hvad vores formål med behandlingen af oplysningerne er, hvem der modtager dine oplysninger mv.

Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (berigtigelse)
Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, har du ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. De urigtige oplysninger bliver ikke slettet, men suppleres med de rigtige oplysninger. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.
Hvis vi har videregivet urigtige oplysninger til andre, vil vi underrette disse, om hvilke oplysninger, der er urigtige, og supplere med de rigtige oplysninger.

Ret til at få slettet oplysninger (ret til at blive glemt)
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt vi normalt vil slette oplysningen.
Ret til at vi skal begrænse behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde har du ret til at få os til at begrænse vores behandling af dine oplysninger, så vi som udgangspunkt kun opbevarer dine oplysninger, medmindre du giver os samtykke til andre typer behandlinger af oplysningerne. Hvis vi har brug for at behandle oplysningerne for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser, må vi behandle oplysningerne uden dit samtykke.

Ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine oplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække dit samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os via: Info@haderslevkunstskole.dk

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan af sikkerhedsmæssige årsager blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
 
 
 
 
 
 
Hold i dag

Instagram