Generalforsamling på Haderslev Kunstskole 
onsdag den 20. marts kl. 19.00 2024

Tilmeldte kursister, betalende medlemmer, undervisere, bestyrelsesmedlemmer og revisor modtager denne indkaldelse. 

Hermed vil bestyrelsen gerne indbyde dig til generalforsamling 
 den 20. marts kl. 19.00. På Kunstskolen, Jomfrustien 52 1.sal 6100 Haderslev
 
OBS! Hvis ikke vi er flyttet tilbage til kunstskolen den 20. marts, 
 bliver generalforsamlingen holdt, i Gåskærgade 26

Alle er velkomne, men kun betalende medlemmer har stemmeret. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent
2. Velkomst ved formanden 
3. Formandens beretning 
4. Aflæggelse af Regnskab 2023 v. kasserer
5. Fremlæggelses af Budget 2024 v. kasserer 
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden den 12. marts.
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter + revisor. 
 På valg er: 
 Cathrine Terp Tygesen (modtager genvalg)
 Lisbeth Krarup (modtager ikke genvalg) Inger Ryberg stiller op som ny kasserer.
 Valg af suppleanter, Solveig modtager genvalg og vi mangler 1 suppleant
 Vores revisor Anna Jeppesen, ønsker ikke at fortsætte, 
 derfor skal vi have fundet en ny. 
 Er du interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet? Så kontakt formanden 
9. Evt. 
 Efter generalforsamlingen byder kunstskolen på kaffe, kage og social hygge 

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen 
Anette Strøm, formand Haderslev Kunstskole 

Hold i dag

Instagram