Skoleleder Lene Netterstrøm kan kontaktes via mail på info@haderslevkunstskole.dk
 

eller på tlf. 60 51 19 19 på hverdage i tidsrummet 16 - 18 - eller send en SMS.
 

Man kan også rette henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.