Praktiske oplysninger i forbindelse med Haderslev Kunstskoles kurser

Hvem er vi?

Haderslev Kunstskole, Jomfrustien 52, 6100 Haderslev (Det gamle Havnekontor)

Skoleleder: Lene Netterstrøm

CVR-nr.: 29 64 06 61

Bank:  Bank Nordik, reg. nr.: 9892 Konto nr.: 0003665399

Hjemmeside: http://www.haderslevkunstskole.dk/

Mailadresse: info@haderslevkunstskole.dk

Telefon: 60 51 19 19 - hverdage mellem kl. 16 og kl. 18. SMS modtages gerne.

Vi er en frivillig forening, hvis formål er at udbyde undervisning m.v. i kreative fag for børn, unge og voksne i Haderslev området.
Læs mere på hjemmesiden under punktet ”Om kunstskolen”.


Almindelige bestemmelser vedr. kurser

Alle kurser og arrangementer annonceres på hjemmesiden.

Vi forbeholder os ret til ændringer i de enkelte kursers læreransættelser, og til at aflyse kurser hvis der f.eks. er for få tilmeldte.

En undervisningstime er på 55 minutter, heraf er 10 minutter friminutter.

Kurserne afholdes primært i kunstskolens lokaler i Det gamle Havnekontor på Jomfrustien 52.
 
Materialer
er som hovedregel ikke medregnet i kursusprisen (gælder også fotokopier), men skal medbringes.

En kursusplads er personlig, da underviserne skal forholde sig til hver enkelt kursist og lære dem at kende, for at vejlede og udvikle dem bedst muligt. Man kan derfor ikke dele eller bytte en kursusplads. 

På visse kurser skal man regne med en udgift til model. Dette vil fremgå af holdbeskrivelsen.

Evt. aflysning af et kursus eller en kursusdag udsendes på mail og SMS og annonceres på hjemmesiden.

Ved tilmelding kan der være en anbefaling af alder. Dette er vejledende og kan godt tilsidesættes.

Børn og unge under 25 år bliver automatisk medlem af foreningen, når de tilmeldes et hold. Medlemsskabet er inkluderet i kursusgebyret.

Det er ingen krav, at man er medlem af Haderslev Kunstskole for at kunne deltage i kunstskolens kurser for voksne, men et medlemskab støtter kunstskolen og giver mulighed for at udvikle kurserne og fortsætte med
kvalificerede undervisere.

Alle kurser afholder ferie i henholdsvis uge 42 og uge 7, samt i skolernes sommerferie. Det kan dog forekomme, at der afholdes et ugekursus eller weekendkursus i selve ferien.


Hvem kan deltage i kurserne

Kunstskolen tilbyder kurser for både børn, unge og voksne.

Alle voksne (18+) kan deltage i voksenkurserne.

Alle unge fra 15-25 år kan deltage i dag- og aftenkurser for unge.

Alle børn fra 8-15 år kan deltage i eftermiddagshold for børn.

Kursister, der bor udenfor kommunegrænsen er også meget velkomne, men skal opgive cpr. nr. ved tilmelding. Dette skrives i besked-feltet før man vælger betaling.


Tilmelding og betaling til kurserne

Tilmelding og betaling til kurserne skal ske på kunstskolens hjemmeside http://www.haderslevkunstskole.dk/.
Betaling sker online med Dankort eller Visadankort.

Tilmelding til kurserne er først endelig, når kunstskolen har modtaget det fulde kursusgebyr.

Når du er tilmeldt og har gennemført online betaling, vil du få en kvittering på din mail.
Undervisningssted, første mødedato og evt. lokalenr. vil fremgå af din kvittering.

Ved tilmelding kan der være en anbefaling af alder. Dette er vejledende og kan godt tilsidesættes.

En kursusplads er personlig, da underviserne skal forholde sig til hver enkelt kursist og lære dem at kende, for at vejlede og udvikle dem bedst muligt. Man kan derfor ikke dele eller bytte en kursusplads.

Hvis et hold er fyldt op, kan der være mulighed for venteliste. Du vil så få en mail, hvis der bliver en plads fri.
 
Uden Dankort eller netbank

Har man ikke mulighed for at betale med Dankort, kan man indbetale eller overføre pengene til kunstskolens konto i Bank Nordik, Haderslev,

Reg. nr.: 9892 Konto nr.: 0003665399.

HUSK at angive fornavn, efternavn og holdnummer, og husk at tekstfeltet til beløbsmodtageren kun kan indeholde 20 tegn, (der kan skrives flere, men det bliver kortet ned til 20 tegn). Man skal stadig oprette en profil hvis man ikke allerede har en, og når vi har registreret betalingen, vil vi tilmelde til holdet, og man vil modtage en kvittering på mail.

Alternativ tilmelding

Har du ikke adgang til en computer, har du selvfølgelig også mulighed for at tilmelde dig. Her vil vi dog anmode dig om at kontakte kunstskolen på telefon nr. 60 51 19 19 (kl. 16 – 18) eller et medlem af bestyrelsen og få lavet en aftale.

Framelding og tilbagebetaling

Framelding til kurser skal ske til kunstskolen på telefonnr. 60 51 19 19 – evt. på SMS, eller via mail: info@haderslevkunstskole.dk senest 14 dage før planlagt kursusstart.
Framelding kan
ikke ske til undervisere. Manglende betaling betragtes ikke som framelding.

Indbetalt kursusafgift kan kun tilbagebetales indtil 14 dage før planlagt start. Herefter kan tilbagebetaling ikke finde sted, selv om der skulle ske flytning, opstå sygdom eller lignende. Dvs. at tilmeldingen herefter er bindende.

Kan et hold mod forventning ikke startes op, tilbagebetales hele kursusgebyret.


Medlemsarrangementer.
Hvert efterår og hvert forår afholder kunstskolen et medlemskursus eller lignende.
Det afvikles typisk en lørdag over 5 timer.
Det
er gratis at deltage for medlemmer. Ikke-medlemmer kan deltage for et deltagergebyr på 300 kr., men kan også vælge at blive medlem af kunstskolen.

Et medlemskab koster 100 kr. p.a. og kan tegnes via kunstskolens hjemmeside ved at vælge holdet ”Foreningsmedlem” under Holdtilmelding, eller ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.Revideret d. 14/6 2018